Radni.pl - wracamy!

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt poinformować że portal radni.pl z uwagi na sytuację w naszym kraju wznawia swoją działalność! Nasza misja polegająca na zbliżeniu do siebie i ułatwieniu kontaktu pomiędzy radnymi a wyborcami, oraz umożliwieniu rzetelnej oceny poszczególnych radnych a nie partii politycznych wydaje się niezbędna w obecnej sytuacji!
Groźba złamania zasady lex retro non agit, poprzez wprowadzenie działającego wstecz prawa o możliwości piastowaniu stanowisk wójta, burmistrza i prezydenta tylko przez dwie kadencje, oraz plany zmiany ordynacji wyborczej w taki sposób aby kandydatów na radnych mogły zgłaszać tylko partie polityczne zmusiło nas do działania!
Samorządy i nasze małe ojczyzny powinny się opierać na jednostkach, osobach które znamy, których dokonania możemy realnie ocenić. Najważniejszy jest konkretny człowiek a nie ugrupowanie polityczne!
Oddajemy w Państwa, wyborców ręce narzędzie do oceniania i komentowania działań radnych. Radnym natomiast dajemy możliwość prezentacji własnych dokonań i dalszych planów działania na rzecz lokalnych społeczności.
Jesteśmy otwarci na wszelkie Państw sugestie i propozycje zmian w portalu! Z przyjemnością będziemy również publikować przesłane przez Państwa teksty, niezależnie od tego jaką opcje polityczną Państwo reprezentują!

Administrator

Dodaj komentarz